Tag: ocd

  • Jak zaburzenia lękowe wpływają na ciało? – bóle somatyczne

    Jak zaburzenia lękowe wpływają na ciało? – bóle somatyczne

    Uczucie niepokoju, które jest związane z obecną lub nadchodzącą sytuacją jest naturalną i wręcz pożądaną reakcją organizmu. Ma ona na celu zaalarmowanie oraz obronę organizmu przed ewentualnym zagrożeniem. Cały proces rozpoczyna się w ciele migdałowatym, które wysyła sygnał do podwzgórza, aby wywołać reakcję “walcz albo uciekaj”.